Môn Toán Lớp 6: Một xe máy đi từ a lúc 8 giờ 20 phút với vận tốc 42 km/h đến b lúc 11 giờ. tính quãng đường AB

Môn Toán Lớp 6: Một xe máy đi từ a lúc 8 giờ 20 phút với vận tốc 42 km/h đến b lúc 11 giờ. tính quãng đường AB

Môn Toán Lớp 6:

Một xe máy đi từ a lúc 8 giờ 20 phút với vận tốc 42 km/h đến b lúc 11 giờ. tính quãng đường AB



Viết một bình luận