Môn Toán Lớp 6: 1230:3(x – 20)=10 Lời giải nó sao chỉ mình với

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 6:

1230:3(x – 20)=10

Lời giải nó sao chỉ mình với

, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Trả Lời

Viết một bình luận