Môn Toán Lớp 6: 1/9 x – 1/7 = 2/5 Giúp em nhanh với ạh

Môn Toán Lớp 6: 1/9 x – 1/7 = 2/5 Giúp em nhanh với ạh

Môn Toán Lớp 6:

1/9 x – 1/7 = 2/5

Giúp em nhanh với ạh

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: 1/9 x – 1/7 = 2/5 Giúp em nhanh với ạh”

 1. 1/9.x – 1/7 = 2/5  
  1/9.x          = 2/5 + 1/7  
  1/9.x          = 14/35 + 5/35  
  1/9.x          = 19/35  
  x                = 19/35 : 1/9  
  x                = 19/35 xx 9  
  x                = 171/35  
  Vậy x = 171/35

  Trả lời

Viết một bình luận