Môn Toán Lớp 6: có 5 quả cam chia đều cho 6 người. Làm sao để chia được mà không cắt bất kì quả cam nào thành 6 phần bằng nhau?

Môn Toán Lớp 6: có 5 quả cam chia đều cho 6 người. Làm sao để chia được mà không cắt bất kì quả cam nào thành 6 phần bằng nhau?

Môn Toán Lớp 6: có 5 quả cam chia đều cho 6 người. Làm sao để chia được mà không cắt bất kì quả cam nào thành 6 phần bằng nhau?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: có 5 quả cam chia đều cho 6 người. Làm sao để chia được mà không cắt bất kì quả cam nào thành 6 phần bằng nhau?”

 1. $\frac{5}{6}$ = $\frac{1}{3}$ + $\frac{1}{2}$ nên đồng nghĩa mỗi người sẽ được $\frac{1}{3}$ quả cam và $\frac{1}{2}$ quả cam nữa.
  Lấy 2 quả cam, mỗi quả chia thành 3 phần bằng nhau vậy ta có 6 phần bằng nhau, chia đều cho 6 người. Còn lại 3 quả cam, ta lại chia đôi mỗi quả cam, vậy ta có 6 phần bằng nhau, chia đều cho 6 người.
  Như vậy mỗi người sẽ được $\frac{5}{6}$ quả cam.

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đầu tiên:
  Lấy 3 quả cam , mỗi quả chúng ta chia ra làm 2 phần
  ⇔Được phân số chỉ số cam mỗi người nhận được là 1/2 quả cam
  Tiếp theo
  Vì đã lấy 3 quả cam ở trước , nên còn lại quả cam
  Lấy 2 quả cam, mỗi quả cắt ra thành 3 phần
  ⇔Được phân số chỉ số cam mỗi người nhận được là 1/3 quả cam
  Mỗi người nhận được 1/2 + 1/3=3/6+2/6=5/6 quả cam

  Trả lời

Viết một bình luận