Môn Toán Lớp 6: Cho 20 tia chung gốc. Cứ hai tia hợp vào nhau thành một góc. Tính tất cả có bao nhiêu góc được tạo thành không kể góc bẹt.

Môn Toán Lớp 6: Cho 20 tia chung gốc. Cứ hai tia hợp vào nhau thành một góc. Tính tất cả có bao nhiêu góc được tạo thành không kể góc bẹt.

Môn Toán Lớp 6: Cho 20 tia chung gốc. Cứ hai tia hợp vào nhau thành một góc. Tính tất cả có bao nhiêu góc được tạo thành không kể góc bẹt.

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Cho 20 tia chung gốc. Cứ hai tia hợp vào nhau thành một góc. Tính tất cả có bao nhiêu góc được tạo thành không kể góc bẹt.”

 1. Giải đáp: 190 góc được tạo thành.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Mỗi 1 tia ghép với 19 tia còn lại tạo thành 19 cặp tia có chung 1 tia gốc.
  Có 20 tia nên có 20. 19 cặp tia như vậy nhưng mỗi cặp tia được tính 2 lần nên có tất cả số cặp tia là: 20×19 : 2=190 (cặp)
  Mỗi cặp tia cho 1 góc (nhỏ hơn góc bẹt)
  =>Vậy có tất cả 190 góc tạo thành.

  Trả lời
 2. $\text{Giải đáp : 190 góc được tạo thành .}$
  $\text{Giải thích :}$
  $\text{Mỗi 1 tia ghép với 19 tia còn lại tạo thành 19 cặp tia có chung 1 tia gốc .}$
  $\text{Có 20 tia nên có 20 . 19 cặp tia như vậy nhưng mỗi cặp tia được tính 2 lần nên có tất cả số cặp tia là : }$
  $\text{20 × 19 : 2 = 190 ( cặp )}$
  $\text{Mỗi cặp tia cho 1 góc ( nhỏ hơn góc bẹt )}$
  $\text{⇒ Vậy có tất cả 190 góc tạo thành .}$
  $\text{Xin hay nhất ạ}$
   

  Trả lời

Viết một bình luận