Môn Toán Lớp 6: c) 6/12-13/25+5/7+2022^0-24/50

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 6: c) 6/12-13/25+5/7+2022^0-24/50

Trả Lời

 1. Giải đáp:
   17/14
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  6/12 – 13/25 + 5/7 + 2022^0 – 24/50
  = 6/12 – 13/25 + 5/7 + 1 – 24/50
  = 1/2 – 13/25 + 5/7 + 1 – 12/25
  = 1/2 + ( -13/25 – 12/25) + 5/7 + 1
  = 1/2 + (-1) + 5/7 + 1
  = 1/2 + 5/7 + [(-1) + 1]
  = 1/2 + 5/7 + 0
  = 7/14 + 10/14
  = 17/14
  @kaff

  Trả lời

Viết một bình luận