Môn Toán Lớp 6: Bạn Nam tung đồng xu 28 lần liên tiếp và thấy có 16 lanaf xuất hiện mặt sấp, còn lại là xuất hiện mặt ngữa. Tính xác suất thực nghiệm x

Môn Toán Lớp 6: Bạn Nam tung đồng xu 28 lần liên tiếp và thấy có 16 lanaf xuất hiện mặt sấp, còn lại là xuất hiện mặt ngữa. Tính xác suất thực nghiệm x

Môn Toán Lớp 6: Bạn Nam tung đồng xu 28 lần liên tiếp và thấy có 16 lanaf xuất hiện mặt sấp, còn lại là xuất hiện mặt ngữa. Tính xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt ngửa là
A. 3/7
B. 5/7
C. 4/7
D. 2/7
giải thích giúp mình với ạ

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Bạn Nam tung đồng xu 28 lần liên tiếp và thấy có 16 lanaf xuất hiện mặt sấp, còn lại là xuất hiện mặt ngữa. Tính xác suất thực nghiệm x”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Số lần xuất hiện mặt ngửa là:}$
  $\text{28 – 16 = 12 (lần) }$
  $\text{Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt ngửa là:}$
  $\text{12 : 28 =}$ 3/7
  $\text{Đáp số:}$ 3/7
  -> $\text{Chọn A.}$
  @riiumecou
    

  Trả lời
 2. Do 28 lần = mặt ngửa + mặt sấp nên :
  -> Mặt ngửa = 28 lần – mặt sấp
  Vậy :
  Mặt ngửa xuất hiện số lần là :
  28 – 16 = 12( lần )
  Xác suất thực nghiệm số lần xuất hiện mặt ngửa là : 12/28 = 3/7
  -> A. 3/7

  Trả lời

Viết một bình luận