Môn Toán Lớp 6: `(8-:9)/(6-:2) xx 3 =` NGười tạo câu hỏi : em trai tui .

Môn Toán Lớp 6: `(8-:9)/(6-:2) xx 3 =` NGười tạo câu hỏi : em trai tui .

Môn Toán Lớp 6: `(8-:9)/(6-:2) xx 3 =`
NGười tạo câu hỏi : em trai tui .

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: `(8-:9)/(6-:2) xx 3 =` NGười tạo câu hỏi : em trai tui .”

Viết một bình luận