Môn Toán Lớp 6: 10 mũ 1234 + 2 Chia hết cho 3 10 mũ 2022 – 78 chia hết cho 9

Môn Toán Lớp 6: 10 mũ 1234 + 2 Chia hết cho 3 10 mũ 2022 – 78 chia hết cho 9

Môn Toán Lớp 6: 10 mũ 1234 + 2 Chia hết cho 3
10 mũ 2022 – 78 chia hết cho 9

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: 10 mũ 1234 + 2 Chia hết cho 3 10 mũ 2022 – 78 chia hết cho 9”

  1. Giải đáp:
     a) Ta có: Tổng các chữ số của 101234 + 2 = 1+0+……..+2 = 3 => chia hết chia hết 3
    b) Tương tự a) tổng các số của 10789 + 8 = 1+0+….+8 = 9 => chia hết cho 9

    Trả lời

Viết một bình luận