Môn Toán Lớp 5: Trung bình cộng của 5 số là 324. Số thứ năm gấp đôi số thứ tư. Số thứ tư bằng trung bình cộng của 3 số đầu. Tìm số thứ năm.

Môn Toán Lớp 5: Trung bình cộng của 5 số là 324. Số thứ năm gấp đôi số thứ tư. Số thứ tư bằng trung bình cộng của 3 số đầu. Tìm số thứ năm.

Môn Toán Lớp 5: Trung bình cộng của 5 số là 324. Số thứ năm gấp đôi số thứ tư. Số thứ tư bằng
trung bình cộng của 3 số đầu. Tìm số thứ năm.

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Trung bình cộng của 5 số là 324. Số thứ năm gấp đôi số thứ tư. Số thứ tư bằng trung bình cộng của 3 số đầu. Tìm số thứ năm.”

 1. Tổng của 5 số là:
  324 x 5 = 1620
  Ta có sơ đồ:
  |———-|———-|———-| : Số thứ nhất, hai, ba ( cộng ba số lại  rồi chia ba sẽ bằng số thứ tư)
  |———-|———-| : Số thứ năm
  |———-| : Số thứ tư ( Vì số thứ năm gấp đôi số thứ tư )
  Tổng số phần là:
  1 + 2 + 3 = 6 
  Số thứ 5 là:
  1620 : 6 x 1 = 270
  Đáp số: 270
  *Cho mình xin câu trả lời hay nhất ạ!
  Chúc bạn học tốt!*
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + lời giải chi tiết:
  tổng 5 số là : 324 x 5 = 1620 
  ta có sơ đồ :
  số thứ 5 |—-|—-|
  số thứ 4  |—-|
  1+2+3 |—-|—-|—-|
  tổng số phần bằng nhau là :
  1+2+3=6 ( phần )
  số thứ 5 là :
  1620 : 6 x 1 = 270
              đáp số : 270.
  Cho mình xin câu trả lời hay nhất (nếu được) + đánh giá và cảm ơn nhé:>

  Trả lời

Viết một bình luận