Môn Toán Lớp 5: Trong các số 27,7912 ; 129,365 ; 10,92 ; 8765,029 . Chữ số 9 trong số nào có giá trị nhỏ nhất

Môn Toán Lớp 5: Trong các số 27,7912 ; 129,365 ; 10,92 ; 8765,029 . Chữ số 9 trong số nào có giá trị nhỏ nhất

Môn Toán Lớp 5: Trong các số 27,7912 ; 129,365 ; 10,92 ; 8765,029 . Chữ số 9 trong số nào có giá trị nhỏ nhất

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Trong các số 27,7912 ; 129,365 ; 10,92 ; 8765,029 . Chữ số 9 trong số nào có giá trị nhỏ nhất”

 1. Giải đáp:
  Chữ số 9 trong số nào có giá trị nhỏ nhất
  ->8765,029
  Ba chữ số 9 trong hai số kia nằm ở hàng phần trăm, hàng đơn vị  và hàng phần mười,còn chữ số ở số này nằm ở hàng phần nghìn.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận