Môn Toán Lớp 5: Trên một nền nhà HCN có CD 5m, CR 3,5m; người ta trải một tấm thảm hình thoi có độ dài đường chéo lần lượt là 3/2m;2m. Tính diện tích n

Môn Toán Lớp 5: Trên một nền nhà HCN có CD 5m, CR 3,5m; người ta trải một tấm thảm hình thoi có độ dài đường chéo lần lượt là 3/2m;2m. Tính diện tích n

Môn Toán Lớp 5: Trên một nền nhà HCN có CD 5m, CR 3,5m; người ta trải một tấm thảm hình thoi có độ dài đường chéo lần lượt là 3/2m;2m. Tính diện tích nền nhà không được trải thảm.

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Trên một nền nhà HCN có CD 5m, CR 3,5m; người ta trải một tấm thảm hình thoi có độ dài đường chéo lần lượt là 3/2m;2m. Tính diện tích n”

 1. Diện tích nền nhà đó là:
  5×3,5=17,5(m²)
  Diện tích tấm thảm đó là :
  3 x 2 : 2=1,5 (m²)
  2
  Diện tích nền nhà không được trải thảm là:
  17,5-1,5=16(m²)
    Đáp số : 16 m²

  Trả lời

Viết một bình luận