Môn Toán Lớp 5: Tổng diện tích của ba vườn cây 63ha.Diện tích của vườn cây thứ nhất là 2,9ha.Diện tích của vườn thứ hai bé hơn vườn cây thứ nhất 8120m2

Môn Toán Lớp 5: Tổng diện tích của ba vườn cây 63ha.Diện tích của vườn cây thứ nhất là 2,9ha.Diện tích của vườn thứ hai bé hơn vườn cây thứ nhất 8120m2

Môn Toán Lớp 5: Tổng diện tích của ba vườn cây 63ha.Diện tích của vườn cây thứ nhất là 2,9ha.Diện tích của vườn thứ hai bé hơn vườn cây thứ nhất 8120m2.Hỏi diện thích của vườn cây thư ba bằng bao nhiêu mét vuông?Viết một bình luận