Môn Toán Lớp 5: TỔNG 3 SỐ LÀ 216, BIẾT SỐ THỨ 1 BẰNG 4/5 TỔNG CỦA SỐ THỨ 2 VÀ THỨ 3 . SỐ THỨ 2 LỚN HƠN SỐ THỨ 3 LÀ 30. TÌM 3 SỐ ĐÓ. VẼ SƠ ĐỒ CỘNG 20 Đ

Môn Toán Lớp 5: TỔNG 3 SỐ LÀ 216, BIẾT SỐ THỨ 1 BẰNG 4/5 TỔNG CỦA SỐ THỨ 2 VÀ THỨ 3 . SỐ THỨ 2 LỚN HƠN SỐ THỨ 3 LÀ 30. TÌM 3 SỐ ĐÓ. VẼ SƠ ĐỒ CỘNG 20 Đ

Môn Toán Lớp 5: TỔNG 3 SỐ LÀ 216, BIẾT SỐ THỨ 1 BẰNG 4/5 TỔNG CỦA SỐ THỨ 2 VÀ THỨ 3 . SỐ THỨ 2 LỚN HƠN SỐ THỨ 3 LÀ 30. TÌM 3 SỐ ĐÓ. VẼ SƠ ĐỒ CỘNG 20 ĐIỂM

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: TỔNG 3 SỐ LÀ 216, BIẾT SỐ THỨ 1 BẰNG 4/5 TỔNG CỦA SỐ THỨ 2 VÀ THỨ 3 . SỐ THỨ 2 LỚN HƠN SỐ THỨ 3 LÀ 30. TÌM 3 SỐ ĐÓ. VẼ SƠ ĐỒ CỘNG 20 Đ”

 1. Giải đáp:
      Đáp số : ST1 : 96
                    ST2 : 75 
                    ST3 : 45 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Sơ đồ : 
  ST1              /—/—/—/—/
  ST2 và ST3 /—/—/—/—/—/
                                |30|
  ST2            /——-/–/ 
  ST3            /——/
  Bài làm : 
  Số thứ nhất là : 216 : (4+5) × 4 = 96
  Số thứ hai là : ( 216 – 96 + 30 ) : 2 = 75 
  Số thứ ba là : 75 – 30 = 25 
      Đáp số : ST1 : 96
                    ST2 : 75 
                    ST3 : 45 
  #Lian
  #Doanketlaneverchet 

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Theo bài ta , ta có sơ đồ :
  Số thứ 1                         : |-|-|-|-|
  Tổng của số thứ 2 và 3 : |-|-|-|-|-| Tổng : 216
  Tổng số phần là :
  4 + 5 = 9 (phần)
  Số thứ 1 là :
  216 : 9 xx 4 = 96
  Tổng của số thứ 2 và 3 là :
  216 – 96 = 120
  Số thứ 2 là :
  (120 + 30) : 2 = 75
  Số thứ 3 là :
  75 – 30 = 45
  Đáp số : số thứ 1 : 96
                  số thứ 2 : 75
                  số thứ 3 : 45

  Trả lời

Viết một bình luận