Môn Toán Lớp 5: tính: 30×2+30×8=? làm nhanh hộ em được không ạ

Môn Toán Lớp 5: tính: 30×2+30×8=? làm nhanh hộ em được không ạ

Môn Toán Lớp 5: tính:
30×2+30×8=?
làm nhanh hộ em được không ạViết một bình luận