Môn Toán Lớp 5: tìm a , b trong số a459b chia cho 2,5,9 đều dư 1 ( tìm mỗi số thôi ạ , ko cần giải chi tiết ạ )

Môn Toán Lớp 5: tìm a , b trong số a459b chia cho 2,5,9 đều dư 1 ( tìm mỗi số thôi ạ , ko cần giải chi tiết ạ )

Môn Toán Lớp 5: tìm a , b trong số a459b chia cho 2,5,9 đều dư 1
( tìm mỗi số thôi ạ , ko cần giải chi tiết ạ )

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: tìm a , b trong số a459b chia cho 2,5,9 đều dư 1 ( tìm mỗi số thôi ạ , ko cần giải chi tiết ạ )”

 1. Để \overline{a459b} chia 2 ; 5 dư 1 thì b = 1
  Khi đó ta có số \overline{a4591}
  Để \overline{a4591} chia 9 dư 1 thì a + 4 + 5 + 9 + 1 – 1 chia hết cho 9 hay a + 18 chia hết cho 9
  Mà a là chữ số và a khác 0 nên a = 9
  Vậy a = 9 và b = 1
  #dtkc

  Trả lời
 2. Để chia cho 2 và 5 đều dư 1 thì b phải bằng 1
  Để chia cho 9 dư 1 thì a + 4 + 5 + 9 + 1 đều phải chia cho 9 dư 1
  Mà 4 + 5 + 9 + 1 = 19 chia cho 9 dư 1 rồi nên a phải bằng 9 hoặc 0 thì mới chia cho 9 dư 1.
  Mà 0 thì không thể đứng đầu được nên a = 9
  Vậy a = 9 ; b = 1
   

  Trả lời

Viết một bình luận