Môn Toán Lớp 5: SOS, cứu em a, (4 giờ 15 phút + 1 giờ 25 phút) x 4 b, 4 giờ 15 phút 1 giờ 25 phút x 4 c, (16 giờ 50 phút – 5 giờ 15 phút) x 3 d, 16 giờ

Môn Toán Lớp 5: SOS, cứu em a, (4 giờ 15 phút + 1 giờ 25 phút) x 4 b, 4 giờ 15 phút 1 giờ 25 phút x 4 c, (16 giờ 50 phút – 5 giờ 15 phút) x 3 d, 16 giờ

Môn Toán Lớp 5: SOS, cứu em
a, (4 giờ 15 phút + 1 giờ 25 phút) x 4
b, 4 giờ 15 phút 1 giờ 25 phút x 4
c, (16 giờ 50 phút – 5 giờ 15 phút) x 3
d, 16 giờ 50 phút – 5 giờ 15 phút x 3

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: SOS, cứu em a, (4 giờ 15 phút + 1 giờ 25 phút) x 4 b, 4 giờ 15 phút 1 giờ 25 phút x 4 c, (16 giờ 50 phút – 5 giờ 15 phút) x 3 d, 16 giờ”

 1. a, ( 4 giờ 15 phút + 1 giờ 25 phút ) x 4 
  = 5 giờ 40 phút x 4
  = 20 giờ 160 phút
  = 22 giờ 40 phút
  b, 4 giờ 15 phút + 1 giờ 25 phút x 4
  = 4 giờ 15 phút + 5 giờ 40 phút
  = 9 giờ 55 phút
  c, ( 16 giờ 50 phút – 5 giờ 15 phút ) x 3
  11 giờ 35 phút x 3
  = 33 giờ 105 phút
  = 34 giờ 45 phút
  d, 16 giờ 50 phút – 5 giờ 15 phút x 3
  = 16 giờ 50 phút – 15 giờ 45 phút
  = 1 giờ 5 phút
  xin CTLHN ak
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết
  a, ( 4 giờ 15 phút + 1 giờ 25 phút ) x 4 
  = 5 giờ 40 phút x 4 = 20 giờ 160 phút = 22 giờ 40 phút
  b, 4 giờ 15 phút + 1 giờ 25 phút x 4
  = 4 giờ 15 phút + 5 giờ 40 phút
  = 9 giờ 55 phút
  c, ( 16 giờ 50 phút – 5 giờ 15 phút ) x 3
  11 giờ 35 phút x 3 = 33 giờ 105 phút = 34 giờ 45 phút
  d, 16 giờ 50 phút – 5 giờ 15 phút x 3
  = 16 giờ 50 phút – 15 giờ 45 phút = 1 giờ 5 phút
   #tunganh972011
  Cho mik xin HN và 5* nha
   

  Trả lời

Viết một bình luận