Môn Toán Lớp 5: Quãng đường AB dài 120km . Một ô tô đi quãng đường đó mất 2 giờ 30 phút . Một xe mấy đi với vận tốc bằng 3/4 vận tốc ô tô và xuất phát

Môn Toán Lớp 5: Quãng đường AB dài 120km . Một ô tô đi quãng đường đó mất 2 giờ 30 phút . Một xe mấy đi với vận tốc bằng 3/4 vận tốc ô tô và xuất phát

Môn Toán Lớp 5: Quãng đường AB dài 120km . Một ô tô đi quãng đường đó mất 2 giờ 30 phút . Một xe mấy đi với vận tốc bằng 3/4 vận tốc ô tô và xuất phát cùng lúc với o tô . Hỏi xe mấy đến B lúc mấy giờ

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Quãng đường AB dài 120km . Một ô tô đi quãng đường đó mất 2 giờ 30 phút . Một xe mấy đi với vận tốc bằng 3/4 vận tốc ô tô và xuất phát”

 1. Đổi : \text{2 giờ 30 phút = 2,5 giờ}
  Vận tốc của ô tô đó là :
      120:2,5=48 \text{( km/giờ )}
  Vận tốc của xe máy đó là :
      48xx3/4=36 \text{( km/giờ )}
  Xe máy đến B lúc :
     120:36=10/3 \text{( giờ )}
   

  Trả lời

Viết một bình luận