Môn Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình thang có diện tích 912m2. Đáy lớn hơn đáy bé 14m và chiều cao bằng 24m. Tìn đáy lớn, đáy bé của thửa ruộng

Môn Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình thang có diện tích 912m2. Đáy lớn hơn đáy bé 14m và chiều cao bằng 24m. Tìn đáy lớn, đáy bé của thửa ruộng

Môn Toán Lớp 5:

Một thửa ruộng hình thang có diện tích 912m2. Đáy lớn hơn đáy bé 14m và chiều cao bằng 24m. Tìn đáy lớn, đáy bé của thửa ruộng

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình thang có diện tích 912m2. Đáy lớn hơn đáy bé 14m và chiều cao bằng 24m. Tìn đáy lớn, đáy bé của thửa ruộng”

 1.  
  text{Lời giải và giải thích chi tiết + Giải đáp:}
     Tổng độ dài 2 đáy của hình thang là :
  text{         912 x 2 : 24 = 76 (m)}
     Độ dài đáy lớn là :
  text{         (76 + 14) : 2 = 45 (m)}
     Độ dài đáy bé là :
  text{         76 – 45 = 31 (m)}
                 Đáp số : text{Đáy lớn 45m}
  text{                           Đáy bé 31m}
   

  Trả lời
 2. Tổng độ dài đáy bé và đáy lớn của thửa ruộng là :
  912xx2:24=76(m)
  Đáy bé thửa ruộng dài là :
  (76-14):2=31(m)
  Đáy lớn thửa ruộng dài là :
  76-31=45(m)
  #BaoNgoc
   

  Trả lời

Viết một bình luận