Môn Toán Lớp 5: Một ô tô đi từ tỉnh a đến tỉnh b với vận tốc 54 km h ô tô đi được 40 phút thì có một xe máy đi từ b đến a với vận tốc 36 km h sau 1

Môn Toán Lớp 5: Một ô tô đi từ tỉnh a đến tỉnh b với vận tốc 54 km h ô tô đi được 40 phút thì có một xe máy đi từ b đến a với vận tốc 36 km h sau 1

Môn Toán Lớp 5:

Một ô tô đi từ tỉnh a đến tỉnh b với vận tốc 54 km h ô tô đi được 40 phút thì có một xe máy đi từ b đến a với vận tốc 36 km h sau 1:10 thì xe máy gặp ô tô tính quãng đường ABViết một bình luận