Môn Toán Lớp 5: Một hình tam giác ABC độ dài đáy là 16 cm. Chiều cao tương ứng bằng một nữa độ dài đáy. Tính diện tích ABC

Môn Toán Lớp 5: Một hình tam giác ABC độ dài đáy là 16 cm. Chiều cao tương ứng bằng một nữa độ dài đáy. Tính diện tích ABC

Môn Toán Lớp 5:

Một hình tam giác ABC độ dài đáy là 16 cm. Chiều cao tương ứng bằng một nữa độ dài đáy. Tính diện tích ABC

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một hình tam giác ABC độ dài đáy là 16 cm. Chiều cao tương ứng bằng một nữa độ dài đáy. Tính diện tích ABC”

Viết một bình luận