Môn Toán Lớp 5: Một bể dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể: chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1m. Khi bể không có nước người

Môn Toán Lớp 5: Một bể dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể: chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1m. Khi bể không có nước người

Môn Toán Lớp 5:

Một bể dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể: chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1m. Khi bể không có nước người ta mở vòi cho nước chảy vào bể mỗi giờ được 0,5 mét khối. Hỏi sau mấy giờ bể sẽ đầy nước.

Giúp mik với nha!

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một bể dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể: chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1m. Khi bể không có nước người”

Viết một bình luận