Môn Toán Lớp 5: Một bể chứa nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là chiều dài 3 m chiều rộng 1,5 m chiều cao 1,2 m hỏi bể đó chứa

Môn Toán Lớp 5: Một bể chứa nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là chiều dài 3 m chiều rộng 1,5 m chiều cao 1,2 m hỏi bể đó chứa

Môn Toán Lớp 5:

Một bể chứa nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là chiều dài 3 m chiều rộng 1,5 m chiều cao 1,2 m hỏi bể đó chứa bao nhiêu lít nước .1 đề xi mét khối bằng 1 lít

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một bể chứa nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là chiều dài 3 m chiều rộng 1,5 m chiều cao 1,2 m hỏi bể đó chứa”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bể đó chứa được số lít nước là
  3 xx 1,5 xx 1,2 = 5,4 (m^3)
  Đổi 5,4 m^3 = 5400 dm^3 = 5400 l
  Đáp số : 5400 lít nước 

  Trả lời

Viết một bình luận