Môn Toán Lớp 5: HS hai lớp 5A và 5B cùng thu gom giấy vụn được cả thảy 630 kg . Hãy tính xem mỗi lớp nộp bao nhiêu kg. Biết rằng 0,45 khối lượng của

Môn Toán Lớp 5: HS hai lớp 5A và 5B cùng thu gom giấy vụn được cả thảy 630 kg . Hãy tính xem mỗi lớp nộp bao nhiêu kg. Biết rằng 0,45 khối lượng của

Môn Toán Lớp 5:

HS hai lớp 5A và 5B cùng thu gom giấy vụn được cả thảy 630 kg . Hãy tính xem mỗi lớp nộp bao nhiêu kg. Biết rằng 0,45 khối lượng của lớp 5A đúng bằng 0,36 khối lượng lớp 5B.

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: HS hai lớp 5A và 5B cùng thu gom giấy vụn được cả thảy 630 kg . Hãy tính xem mỗi lớp nộp bao nhiêu kg. Biết rằng 0,45 khối lượng của”

 1. 0,45 = 45/100 = 9/20
  0,35 = 36/100 = 9/25
   Tỉ số khối lượng giấy vụn của lấy 5A và 5B là:
  9/25 : 9/20 = 4/5
  Tổng số phần bằng nhau là:
  4 + 5 = 9 (phần)
  Khối lượng mỗi phần là :
  630 : 9 = 70 (kg)
  Lớp 5A có số kg giấy là:
  70 xx 4 = 280 (kg)
   Lớp 5B có số kg giấy là:
  630 – 280 = 350 (kg)
  Đáp số: ………..

  Trả lời
 2. 0,45 = 45/100 = 9/20
  0,36 = 36/100 = 9/25
  – Tỉ số khối lượng giấy vụn của lấy 5A và 5B là :
  9/25 : 9/20  = 4/5
  – Tổng số phần bằng nhau là :
  4 + 5 = 9 ( phần )
  – Khối lượng mỗi phần là :
  630 : 9 = 70 ( kg )
  – Khối lượng giấy vụn lớp 5A thu được là :
  70 xx 4 = 280 ( kg )
  – Khối lượng giấy vụn lớp 5B thu được là :
  70 xx 5 = 350 ( kg )
  Đáp số : …. 

  Trả lời

Viết một bình luận