Môn Toán Lớp 5: Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng lúc và đi ngược chiều nhau. Quãng đường AB dài 165km. Sau 1 giờ 30 phút hai xe gặp nhau. a.

Môn Toán Lớp 5: Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng lúc và đi ngược chiều nhau. Quãng đường AB dài 165km. Sau 1 giờ 30 phút hai xe gặp nhau. a.

Môn Toán Lớp 5:

Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng lúc và đi ngược chiều nhau. Quãng đường AB dài 165km. Sau 1 giờ 30 phút hai xe gặp nhau.

a. Tính vận tốc mỗi ô tô, biết vận tốc ô tô đi từ A bằng 5/6 vận tốc ô tô đi từ B

b. Chỗ gặp nhau cách B bao nhiêu km?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng lúc và đi ngược chiều nhau. Quãng đường AB dài 165km. Sau 1 giờ 30 phút hai xe gặp nhau. a.”

 1. $#Ben$
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi : 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ, Ta đc:
  a) Tổng vận tốc của 2 ôtô là:
  165 : 1,5 = 110 ( km//giờ )
  Vận tốc của ô tô đi thứ nhất là:
  110 : ( 5 + 6 ) × 5 = 50 ( km//giờ )
  Vận tốc của ô tô đi thứ hai là:
  110 – 50 = 60 ( km//giờ )
  b) Điểm gặp nhau cách B số km là:
  60 × 1,5 = 90 ( km )
  Đáp số : …

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, Đổi: 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ
  Tổng vận tốc hai xe là:
  165:1,5=110 $(km/h)$
  Vận tốc xe từ A là:
  110:(5+6)xx5=50 $(km/h)$
  Vận tốc xe đi từ B là:
  110-50=60 $(km/h)$
  b, Chỗ gặp cách B là:
  60xx1,5=90 (km)
           Đáp số: a, Xe từ A: $50km/h$
                            Xe từ B: $60km/h$
                         b,90km
  #cloud

  Trả lời

Viết một bình luận