Môn Toán Lớp 5: Cùng 1 lúc 1 ô tô và một xe máy khởi hành từ A về B. Vận tốc ô tô là 70km/giờ còn vận tốc xe máy là 40km/giờ biết xe máu đến B muộn

Môn Toán Lớp 5: Cùng 1 lúc 1 ô tô và một xe máy khởi hành từ A về B. Vận tốc ô tô là 70km/giờ còn vận tốc xe máy là 40km/giờ biết xe máu đến B muộn

Môn Toán Lớp 5:

Cùng 1 lúc 1 ô tô và một xe máy khởi hành từ A về B. Vận tốc ô tô là 70km/giờ còn vận tốc xe máy là 40km/giờ biết xe máu đến B muộn hơn ô tô 1 giờ 30 phút. Tính quãng đường ô tô.

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Cùng 1 lúc 1 ô tô và một xe máy khởi hành từ A về B. Vận tốc ô tô là 70km/giờ còn vận tốc xe máy là 40km/giờ biết xe máu đến B muộn”

Viết một bình luận