Môn Toán Lớp 5: Bài 1: tính vận tốc hết quãng đường AB dài 170 km. Ô tô đi từ a lúc 12giờ 30 phút và đến b lúc 16 giờ 30 phút. Ko ghi tắt

Môn Toán Lớp 5: Bài 1: tính vận tốc hết quãng đường AB dài 170 km. Ô tô đi từ a lúc 12giờ 30 phút và đến b lúc 16 giờ 30 phút. Ko ghi tắt

Môn Toán Lớp 5:

Bài 1: tính vận tốc hết quãng đường AB dài 170 km. Ô tô đi từ a lúc 12giờ 30 phút và đến b lúc 16 giờ 30 phút.

Ko ghi tắt

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Bài 1: tính vận tốc hết quãng đường AB dài 170 km. Ô tô đi từ a lúc 12giờ 30 phút và đến b lúc 16 giờ 30 phút. Ko ghi tắt”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thời gian ô tô đi từ A đến B là:
         16 giờ 30 phút – 12 giờ 30 phút = 4 giờ 
  Độ dài quãng đường AB là:
         170 : 4 = 42,5 $(km/h)$
                            Đ/s: 42,5$km/h$
  Công thức: 
  – S = v.t
  – v = S/t
  – t = S/v 
  $\bullet$ S: Quãng đường
  $\bullet$ v: Vận tốc
  $\bullet$ t: Thời gian
  @Jong

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thời gian ô tô đi quãng đường đó là:
      16 giờ 30 phút – 12 giờ 30 phút = 4 giờ
  Vận tốc của ô tô là:
      170 : 4 = 42,5  (km/giờ)
                   Đáp số: 42,5 km/giờ.
   

  Trả lời

Viết một bình luận