Môn Toán Lớp 5: Bài 1 Đặt tính rồi tính 149,76 : 48 270,4 : 32

Môn Toán Lớp 5: Bài 1 Đặt tính rồi tính 149,76 : 48 270,4 : 32

Môn Toán Lớp 5:

Bài 1 Đặt tính rồi tính

149,76 : 48 270,4 : 32

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Bài 1 Đặt tính rồi tính 149,76 : 48 270,4 : 32”

 1. 149,76 |48                  270,4     | 32
       57      | 3,12                144      | 8,45
         96                                 160
           0                                     0
  Bạn có thể làm rõ ra như sau:
  149,76 |48                  270,4     | 32
  144        | 3,12             256         | 8,45
                                                                              
        57                                 144
        48                                 128
                                                                   
          96                                160
          96                                160
                                                         
            0                                    0
  $#Lani2011$

  Trả lời

Viết một bình luận