Môn Toán Lớp 5: 997dm3=…m3…dm3 234000cm3=…m3…m3 40004000cm3=…m3…m3

Môn Toán Lớp 5: 997dm3=…m3…dm3 234000cm3=…m3…m3 40004000cm3=…m3…m3

Môn Toán Lớp 5:

997dm3=…m3…dm3

234000cm3=…m3…m3

40004000cm3=…m3…m3

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 997dm3=…m3…dm3 234000cm3=…m3…m3 40004000cm3=…m3…m3”

 1. 997 dm³ = 0,997 m³ = 0 m³ 997 dm³
  Vì 1 m³ = 1000 dm³ nhưng trong bài chỉ có 997 nên m³ là 0
  234000 cm³ = 0,234 m³ = 0 m³ 234 cm³
  Vì 1 m³ = 1000000 cm³ mà trong bài chỉ có 234000 nên m³ là 0 và số còn lại là cm³
  40004000 cm³ = 40,004 m³ = 40 m² 004 cm³ ( viết tắt của 004000 )
  Vì 1 m³ = 1000000 cm³ mà trong bài là 40 004 000 cm³ nên m³ 40 còn số còn lại mà cm³
  Chúc bạn học giỏi
  #trantrang3745

  Trả lời

Viết một bình luận