Môn Toán Lớp 5: 17,28/5,4 161,84/3,4 Theo kiểu đặt tính rồi tính nha

Môn Toán Lớp 5: 17,28/5,4 161,84/3,4 Theo kiểu đặt tính rồi tính nha

Môn Toán Lớp 5:

17,28/5,4

161,84/3,4

Theo kiểu đặt tính rồi tính nhaViết một bình luận