Môn Toán Lớp 5: 1.Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước đo trong lòng bể là chiều dài 3m,chiều rộng 2m,chiều cao 1,5m.Người ta mở các vòi

Môn Toán Lớp 5: 1.Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước đo trong lòng bể là chiều dài 3m,chiều rộng 2m,chiều cao 1,5m.Người ta mở các vòi

Môn Toán Lớp 5:

1.Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước đo trong lòng bể là chiều dài 3m,chiều rộng 2m,chiều cao 1,5m.Người ta mở các vòi nước cho chảy vào bể (không có nước).Biết rằng cứ trong 2/3 giờ thì chảy vào bể được 3000 lít nước.Hỏi với sức chảy như vậy thì trong bao lâu bể sẽ đầy nước?

2.Một thửa ruộng hình thang đáy bé 25m,đáy lớn dài hơn đáy bé 18m,chiều cao bằng 4/5 đáy bé.Trung bình cứ 100m² thu hoạch được 75kg thóc.Hỏi trên thửa ruộng đó thu hoạch được tất cả bao nhiêu tạ thóc?

Giúp em

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 1.Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước đo trong lòng bể là chiều dài 3m,chiều rộng 2m,chiều cao 1,5m.Người ta mở các vòi”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1,
  Thể tích bể là:
  3xx2xx1,5=9 (m^3)
  Đổi: 9m^3=9000l
  Thời gian để bể đầy là:
  9000xx2/3:3000=2 (giờ)
         Đáp số: 2 giờ
  _______________
  2,
  Đáy lớn là:
  25+18=43 (m)
  Chiều cao là:
  25xx4/5=20 (m)
  Diện tích thửa ruộng là:
  (43+25)xx20:2=680 (m^2)
  Số thóc thu hoạch được là:
  680:100xx75=510 (kg)
  Đổi: 510kg=5,1 tạ
           Đáp số: 5,1 tạ
  #cloud

  Trả lời

Viết một bình luận