Môn Toán Lớp 5: 1 bánh xe đạp có bán kính là 0,26 m a) tính chu vi của bánh xà đó b) người đi xa đạp sẽ đi được bao nhiu mét nếu bánh xe

Môn Toán Lớp 5: 1 bánh xe đạp có bán kính là 0,26 m a) tính chu vi của bánh xà đó b) người đi xa đạp sẽ đi được bao nhiu mét nếu bánh xe

Môn Toán Lớp 5:

1 bánh xe đạp có bán kính là 0,26 m

a) tính chu vi của bánh xà đó

b) người đi xa đạp sẽ đi được bao nhiu mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất 200 vòngViết một bình luận