Môn Toán Lớp 5: năm nay mẹ gấp 3 lần tuổi con 12 năm trước tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con tính tuổi mỗi người hiện tại

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 5: năm nay mẹ gấp 3 lần tuổi con 12 năm trước tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con tính tuổi mỗi người hiện tại

Trả Lời

 1. Hiện nay hiệu số tuổi của 2 mẹ con là 
  3 – 1 = 2 ( phần ) 
  Cách đây 12 năm hiệu số tuổi 2 mẹ con là : 
  7 – 1 = 6 ( phần )
  Vì hiệu số tuổi không thay đổi theo thời gian nên 2 lần số tuổi của con sẽ bằng 6 lần số tuổi của con cách đây 12 năm hay tuổi của con hiện nay bằng tuổi của con 12 năm trước là : 
  6 : 2 = 3 ( phần )
  Coi số tuổi 12 năm trước của con là 1 phần , số tuổi hiện nay của con là3  phần , hiệu là 12 tuổi 
  Suy ra tuổi con hiện nay là : 
  12 : ( 3 – 1 ) x 3 = 18 ( tuổi )
  Tuổi mẹ hiện nay là :
  18 x 3 = 54 tuổi 

  Trả lời
 2. Lời giải :
   Coi tuổi mẹ hiện nay là 3 phần thì tuổi con hiện nay là 1 phần như thế 
     Hiệu số phần bằng nhau là :
        3 – 1 = 2 ( phần ) 
  Coi số tuổi mẹ 12 năm trước là 7 phần thì tuổi con 12 năm trước là 1 phần như thế 
     Hiệu số phần bằng nhau là :
        7 – 1 = 6 ( phần )
    2 lần tuổi con hiện nay bằng 6 lần tuổi con cách đây 12 năm hay tuổi con hiện nay gấp tuổi con 12 năm trước đây số lần là :
      6 : 2 = 3 ( lần  ) 
  Coi tuổi con hiện nay là 3 phần thì tuổi con 12 năm trước là 1 phần như thế 
     Hiệu số phần bằng nhau là :
        3 – 1 = 2 ( phần ) 
      Tuổi con hiện nay là :
      12 : 2 xx 3 = 18 ( tuổi )
     Tuổi mẹ hiện nay là :
        18 xx 3 = 54 ( tuổi )
  Đáp số : 
  HỌC TỐT NHÓ <3
  ——-
  #chitran3307
   

  Trả lời

Viết một bình luận