Môn Toán Lớp 5: một vòi nước chảy trong 40 phút chảy vào bể được 800l nước . hỏi trung bình mỗi lít nước chảy hết bao nhiêu giây

Môn Toán Lớp 5: một vòi nước chảy trong 40 phút chảy vào bể được 800l nước . hỏi trung bình mỗi lít nước chảy hết bao nhiêu giây

Môn Toán Lớp 5: một vòi nước chảy trong 40 phút chảy vào bể được 800l nước . hỏi trung bình mỗi lít nước chảy hết bao nhiêu giây

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: một vòi nước chảy trong 40 phút chảy vào bể được 800l nước . hỏi trung bình mỗi lít nước chảy hết bao nhiêu giây”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{ Đổi 40 phút = 2400 giây }$
  Trung bình mỗi lít nước chảy hết số giây là :
           2400 : 800 = 3 ( $giây$ ) 
                          $\text{ Đáp số : 3 giây }$
   

  Trả lời

Viết một bình luận