Môn Toán Lớp 5: một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 400 m chiều rộng bằng 2/3 chiều dài người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó trung bình cứ 100 m

Môn Toán Lớp 5: một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 400 m chiều rộng bằng 2/3 chiều dài người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó trung bình cứ 100 m

Môn Toán Lớp 5: một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 400 m chiều rộng bằng 2/3 chiều dài người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó trung bình cứ 100 mét vuông thu hoạch được 15 kg thócViết một bình luận