Môn Toán Lớp 5: Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6,5m, chiều rộng 5,5 m, chiều cao 4,2 m. Người ta quét sơn trần nhà và bốn bức tường

Môn Toán Lớp 5: Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6,5m, chiều rộng 5,5 m, chiều cao 4,2 m. Người ta quét sơn trần nhà và bốn bức tường

Môn Toán Lớp 5: Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6,5m, chiều rộng 5,5 m, chiều cao 4,2 m. Người ta quét sơn trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng, biết diện tích các cửa sổ
và cửa lớp là 15,5m2
a) Tính diện tích phần quét sơn.
b) Nếu mỗi mét vuông tường phải trả 55000 đồng tiền sơn thì sơn căn phòng đó hết bao nhiêu
tiền ?
CÁC BẠN GIẢI CHO MÌNH NHA LÀM ƠN ĐÓ MÀ TTViết một bình luận