Môn Toán Lớp 5: một ô tô đi từ a đến b với vận tốc 30km/h và sau 3 giờ thì đến b . Một xe đạp đi với vận tốc 12km/h phải mất bao nhiêu thời gian mới đi

Môn Toán Lớp 5: một ô tô đi từ a đến b với vận tốc 30km/h và sau 3 giờ thì đến b . Một xe đạp đi với vận tốc 12km/h phải mất bao nhiêu thời gian mới đi

Môn Toán Lớp 5: một ô tô đi từ a đến b với vận tốc 30km/h và sau 3 giờ thì đến b . Một xe đạp đi với vận tốc 12km/h phải mất bao nhiêu thời gian mới đi hết quãng đường ab

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: một ô tô đi từ a đến b với vận tốc 30km/h và sau 3 giờ thì đến b . Một xe đạp đi với vận tốc 12km/h phải mất bao nhiêu thời gian mới đi”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Độ dài quãng đường AB là:
       30 xx 3 = 90 (km)
  Thời gian xe đạp đó đi hết quãng đường AB là:
       90 : 12 = 7,5 (giờ)
                     Đ/s: 7,5 giờ
  ___________________________________________________________
  Công thức: 
  – S = v.t
  – v = S/t
  – t = S/v 
  $\bullet$ S: Quãng đường
  $\bullet$ v: Vận tốc
  $\bullet$ t: Thời gian
  @Jong
   

  Trả lời
 2. Quãng đường $AB$ dài $:$
   $30$ $\times$ $3$ $=$ $90$ ($km$)
  Thời gian để xe đạp đi hết quãng đường $AB$ là $:$
  $90$ $:$ $12$ $=$ $7,5$ ($h$)
  Đáp số $:$ $7,5$ $h$
  ~Chúc bạn học tốt!^^~

  Trả lời

Viết một bình luận