Môn Toán Lớp 5: Một người đi xe máy từ T lúc 12 giờ 15 phút và đến R lúc 16 giờ 45 phút với vận tốc 32 km/giờ. Lúc về từ R đến T người đó đi ô tô chỉ h

Môn Toán Lớp 5: Một người đi xe máy từ T lúc 12 giờ 15 phút và đến R lúc 16 giờ 45 phút với vận tốc 32 km/giờ. Lúc về từ R đến T người đó đi ô tô chỉ h

Môn Toán Lớp 5: Một người đi xe máy từ T lúc 12 giờ 15 phút và đến R lúc 16 giờ 45 phút với vận tốc 32 km/giờ. Lúc về từ R đến T người đó đi ô tô chỉ hết 2 giờ 30 phút. Tính vận tốc ô tô.Viết một bình luận