Môn Toán Lớp 5: Mọt mảnh vườn hình thang vuông có cạnh bên vuông dài 36m , đáy bé là 56m và bằng 80% đáy lớn . Trên mảnh vườn người ta giành 38% diện t

Môn Toán Lớp 5: Mọt mảnh vườn hình thang vuông có cạnh bên vuông dài 36m , đáy bé là 56m và bằng 80% đáy lớn . Trên mảnh vườn người ta giành 38% diện t

Môn Toán Lớp 5: Mọt mảnh vườn hình thang vuông có cạnh bên vuông dài 36m , đáy bé là 56m và bằng 80% đáy lớn . Trên mảnh vườn người ta giành 38% diện tích để trồng rau , phần đất còn lại trồng cây ăn quả .
a) Tính DT của mảnh vườn
b) Tính DT trồng cây ăn quả trên mảnh vườn đó ra ha?
Nhanh nhé mik cần gấpViết một bình luận