Môn Toán Lớp 5: Một kho chứa hàng đang chứa 6 tấn 400kg đường. Ngt có kế hoạch chuyển xuống xưởng sản xuất bánh kẹo 3/8 số đường đó. Hỏi sau khi chuyển

Môn Toán Lớp 5: Một kho chứa hàng đang chứa 6 tấn 400kg đường. Ngt có kế hoạch chuyển xuống xưởng sản xuất bánh kẹo 3/8 số đường đó. Hỏi sau khi chuyển

Môn Toán Lớp 5: Một kho chứa hàng đang chứa 6 tấn 400kg đường. Ngt có kế hoạch chuyển xuống xưởng sản xuất bánh kẹo 3/8 số đường đó. Hỏi sau khi chuyển, trong kho còn lại bao nhiêu tấn đườngViết một bình luận