Môn Toán Lớp 5: Một học sinh làm 27 bài toán, nếu làm đúng một bài thì được 20 điểm, làm sai bị trừ 10 điểm. Tổng cộng bạn được

Môn Toán Lớp 5: Một học sinh làm 27 bài toán, nếu làm đúng một bài thì được 20 điểm, làm sai bị trừ 10 điểm. Tổng cộng bạn được

Môn Toán Lớp 5: Một học sinh làm 27 bài toán, nếu làm đúng một bài thì được 20 điểm, làm sai bị trừ 10 điểm. Tổng cộng bạn được 90 điểm. Hỏi bạn đã làm đúng bao nhiêu bài?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một học sinh làm 27 bài toán, nếu làm đúng một bài thì được 20 điểm, làm sai bị trừ 10 điểm. Tổng cộng bạn được”

 1. Gỉa sử ta cho 27 bài toán đó lamf đúng hết là:
   27 x20 = 540 ( điểm )
  Theo bài ra, ta có số điểm thừa là
  540 – 90 = 450 ( điểm ) 
  Mỗi bài đúng hơn mỗi bài sai số điểm là:
  20 + 10 =30 (điểm )
  SSố bài sai là :
  450: 30=15 ( ĐIỂM)
  số bài đúng là
  27-15=12 ĐIỂM

  Trả lời
 2. Giải đáp $+$ Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nếu bạn học sinh đó làm đúng hết $27$ bài toàn thì số điểm sẽ là:
  $27×20=540$ (điểm)
  Do bạn học sinh đó được $90$ điểm, nên số điểm thừa là:
  $540-90=450$ (điểm)
  Số điểm mà mỗi bài đúng hơn mỗi bài sai là:
  $20+10=30$ (điểm)
  Số bài sai của bạn học sinh đó là:
  $450:30=15$ (bài)
  Số bài đúng của bạn học sinh đó là:
  $27-15=12$ (bài)
  Đáp số: Số bài đúng: $12$ bài
  $@daoquocthai20$

  Trả lời

Viết một bình luận