Môn Toán Lớp 5: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài là 8cm, chiều rộng là 5cm. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là 104cm2. Diện tích toàn phần

Môn Toán Lớp 5: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài là 8cm, chiều rộng là 5cm. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là 104cm2. Diện tích toàn phần

Môn Toán Lớp 5: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài là 8cm, chiều rộng là 5cm. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là 104cm2. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là …(1)cm2, thể tích của hình hộp chữ nhật là … (2) cm3

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài là 8cm, chiều rộng là 5cm. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là 104cm2. Diện tích toàn phần”

 1. Chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật là: (5 + 8) xx 2 = 26 (cm)
  Chiều cao hình hộp chữ nhật là: 104 : 26 = 4 (cm)
  Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là: 104 + 5 xx 8 xx 2 = 184 (cm^2)
  Thể tích hình hộp chữ nhật là: 5 xx 8 xx 4 = 160 (cm^3)
  Đáp số: 184 cm^2, 160 cm^3

  Trả lời
 2.                      Bài giải 
  Chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật là :
       (8+5)x2=26(cm)
  Chiều cao hình hộp chữ nhật là :
       104:26=4(cm)
  Tổng diện tích 2 mặt đáy hình hộp chữ nhật là :
       8x5x2=80(cm2)
  Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là :
       104+80=184(cm2)
  Thể tích hình hộp chữ nhật là :
       8x5x4=160(cm3)
                  Đáp số : 184cm2
                                  160cm3
   

  Trả lời

Viết một bình luận