Môn Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chu vi là `12/5` m biết rằng nếu bớt chiều dài đi `2/15` m và tăng chiều rộng `2/15` m thì hình đó trở thành hình

Môn Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chu vi là `12/5` m biết rằng nếu bớt chiều dài đi `2/15` m và tăng chiều rộng `2/15` m thì hình đó trở thành hình

Môn Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chu vi là `12/5` m biết rằng nếu bớt chiều dài đi `2/15` m và tăng chiều rộng `2/15` m thì hình đó trở thành hình vuông . Tính diện tích hình chữ nhật đó?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chu vi là `12/5` m biết rằng nếu bớt chiều dài đi `2/15` m và tăng chiều rộng `2/15` m thì hình đó trở thành hình”

 1. Chiều dài hơn chiều rộng số mét là:
  tt(2/15+2/15=4/15(m)
  Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là:
  tt(12/5:2=6/5(m)
  Chiều dài của hình chữ nhật đó là:
  tt((6/5+4/15):2=11/15(m)
  Chiều rộng của hình chữ nhật đó là:
  tt(6/5-11/15=7/15(m)
  Diện tích của hình chữ nhật đó là:
  tt(11/15xx7/15=77/225(m^2)
  Đáp số: tt(77/225 quad m^2

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Hiệu giữa chiều dài và chiều rộng là:
  2/15 + 2/15 = 4/15 ( m )
  Nửa chu vi hình chữ nhật là:
  12/5 : 2 = 6/5 ( m )
  Chiều rộng của hình chữ nhật là:
  ( 6/5 – 4/15 ) : 2 = 7/15 ( m )
  Chiều dài của hình chữ nhật là:
  7/15 + 4/15 = 11/15 ( m )
  Diện tích của hình chữ nhật là:
  7/15 xx 11/15 = 77/225 ( m^2 )
  Đáp số: 77/225 m^2.
  #Vic

  Trả lời

Viết một bình luận