Môn Toán Lớp 5: một xe máy đi từ A lúc 9h35 phút và đến B lúc 11 giờ ,dọc đường nghỉ 15 phút. Tính quãng đường AB ,biết vận toóc của người đó là 45km/h

Môn Toán Lớp 5: một xe máy đi từ A lúc 9h35 phút và đến B lúc 11 giờ ,dọc đường nghỉ 15 phút. Tính quãng đường AB ,biết vận toóc của người đó là 45km/h

Môn Toán Lớp 5: một xe máy đi từ A lúc 9h35 phút và đến B lúc 11 giờ ,dọc đường nghỉ 15 phút. Tính quãng đường AB ,biết vận toóc của người đó là 45km/h

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: một xe máy đi từ A lúc 9h35 phút và đến B lúc 11 giờ ,dọc đường nghỉ 15 phút. Tính quãng đường AB ,biết vận toóc của người đó là 45km/h”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thời gian xe máy đi hết quãng đường mà không nghỉ là:
  11 giờ -9 giờ 35 phút -15 phút =1 giờ 10 phút =7/6 giờ
  Quãng đường AB là:
  7/6xx45=52,5(km)
  Đáp số: 52,5km
  #P

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thời gian xe máy đi là:
  11  giờ – 9  giờ 35  phút – 15  phút = 1  giờ  10  phút
  Đổi: 1  giờ  10  phút = 7/6  giờ
  Quãng đường AB là:
  45 xx 7/6 = 52,5 ( km )
  Đáp  số:  …
  #L

  Trả lời

Viết một bình luận