Môn Toán Lớp 5: một cửa hàng nhập về một số gói bánh. sau khi bán hết số bánh đó, cửa hàng được lãi 6 325 000 đồng. tính ra cửa hàng đã lãi 15% so với

Môn Toán Lớp 5: một cửa hàng nhập về một số gói bánh. sau khi bán hết số bánh đó, cửa hàng được lãi 6 325 000 đồng. tính ra cửa hàng đã lãi 15% so với

Môn Toán Lớp 5: một cửa hàng nhập về một số gói bánh. sau khi bán hết số bánh đó, cửa hàng được lãi 6 325 000 đồng. tính ra cửa hàng đã lãi 15% so với số tiền mua. biết cửa hàng phải mua mỗi gói bánh với giá 25 000 đồng. hỏi cửa hàng đã mua bao nhiêu gói bánh?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: một cửa hàng nhập về một số gói bánh. sau khi bán hết số bánh đó, cửa hàng được lãi 6 325 000 đồng. tính ra cửa hàng đã lãi 15% so với”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tỉ số phần trăm của giá bán so với giá mua là:
  100 + 15 = 115%
  Số tiền mua bánh về để bán là:
  6 325 000 : 115% = 5 500 000 (đồng)
  Cửa hàng đã mua số gói bánh là:
  5 500 000 : 25 000 = 220 (gói)
  Đáp số: 220 gói bánh

  Trả lời
 2. Số tiền cửa hàng mua số bánh đó là:
  6  325  000 : 15 × 100 = 25  300  000  (đồng)
  Số gói bánh cửa hàng mua là:
  25  300  000 : 25  000 = 1012  (gói)
  Đáp số: 1012  gói
  $#Jessica$
   

  Trả lời

Viết một bình luận