Môn Toán Lớp 5: Một bẻ nước hình hợp chữ nhật1,8m khối . đáy bẻ có chiều dài1,5m , chiều rộng 0,8 m . tính chiều cao bể

Môn Toán Lớp 5: Một bẻ nước hình hợp chữ nhật1,8m khối . đáy bẻ có chiều dài1,5m , chiều rộng 0,8 m . tính chiều cao bể

Môn Toán Lớp 5: Một bẻ nước hình hợp chữ nhật1,8m khối . đáy bẻ có chiều dài1,5m , chiều rộng 0,8 m . tính chiều cao bể

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một bẻ nước hình hợp chữ nhật1,8m khối . đáy bẻ có chiều dài1,5m , chiều rộng 0,8 m . tính chiều cao bể”

 1. Chiều cao của bể nước đó là:
  1,8:1,5:0,8=1,5(m)
  Đáp số: 1,5 m
  + Muốn tìm chiều cao khi đã biết chiều dài (a), chiều rộng (b) và thể tich của hhcn đó(V), Ta lấy: V:a:b
   

  Trả lời

Viết một bình luận