Môn Toán Lớp 5: Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 70cm, chiều rộng 50cm, chiều cao 80cm. Trong bể đang chứa 60% thể tích nước. Hỏi cần phải đổ

Môn Toán Lớp 5: Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 70cm, chiều rộng 50cm, chiều cao 80cm. Trong bể đang chứa 60% thể tích nước. Hỏi cần phải đổ

Môn Toán Lớp 5: Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 70cm, chiều rộng 50cm, chiều cao 80cm. Trong bể đang chứa 60% thể tích nước. Hỏi cần phải đổ thêm vào bể bao nhiêu lít nước để thể tích nước trong bể là 85%? Biết 1 lít = 1dm3.

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 70cm, chiều rộng 50cm, chiều cao 80cm. Trong bể đang chứa 60% thể tích nước. Hỏi cần phải đổ”

 1. Thể tích của bể nước là : 
   70 x 50 x 80 = 280000 ( $cm^{3}$ )
  Số nước nước có thể chứa là : 
  280000$cm^{3}$ = 280$dm^{3}$ = 280l
  Số lít nước trong bể đang có là ( 60% ):
  280 x 60 : 100 = 168 ( l )
  Số lít nước trong bể đag có là ( 85% ) :
  280 x 85 : 100 = 238 ( l )
  Số lít nước cần phải đổ thêm là :
  238 – 168 = 70 ( lít )
  Đáp số : 70l

  Trả lời
 2. Bài giải
  Số lít nước cần phải đổ thêm chiếm số phần trăm là :
  85% – 60% = 25%
  Thể tích bể nước hình hộp chữ nhật là :
  70 × 50 × 80 = 280000 (cm³)
  280000cm³ = 280dm³ = 280 lít
  Số lít nước cần phải đổ thêm vào trong bể để thể tích nước chiếm 85% là :
  280 ÷ 100 × 25 = 70 (l)
  Đáp số : 70l nước
  _____________________________________________
  Công thức tính tỉ số phần trăm ( Dạng 2 )
  a ÷ 100 × n%
  #Dyn

  Trả lời

Viết một bình luận