Môn Toán Lớp 5: Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 7cm và chiều cao 10cm. Khi lấy hòn đá trong bể ra thì mực nước trong bể giả

Môn Toán Lớp 5: Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 7cm và chiều cao 10cm. Khi lấy hòn đá trong bể ra thì mực nước trong bể giả

Môn Toán Lớp 5: Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 7cm và chiều cao 10cm. Khi lấy hòn đá trong bể ra thì mực nước trong bể giảm từ 7cm xuống còn 2cm. Thể tích hòn đá là…cm3
e đang chữa lại bài: đáp án đúng là 420
làm chi tiết giúp ạViết một bình luận