Môn Toán Lớp 5: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh 4m, chiều cao 2,8m ( các kích thước ở trong bể ). Biết rằng 85% thể tích c

Môn Toán Lớp 5: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh 4m, chiều cao 2,8m ( các kích thước ở trong bể ). Biết rằng 85% thể tích c

Môn Toán Lớp 5: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh 4m, chiều cao 2,8m ( các kích thước ở trong bể ). Biết rằng 85% thể tích của bể đang chứa nước. Hỏi :
a) Trong bể có bao nhiêu lít nước ?
b) Mức nước chứa trong bể cao bao nhiêu mét ?
_______________________________________________________
trl có giải thích đầy đủ nha ko đầy đủ mik ko cho CTRLHN đou nha.Viết một bình luận