Môn Toán Lớp 5: Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,4 m chiều rộng 10 dm chiều cao 0,8 m Tính diện tích để làm bể cá biết bể không có nắp t

Môn Toán Lớp 5: Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,4 m chiều rộng 10 dm chiều cao 0,8 m Tính diện tích để làm bể cá biết bể không có nắp t

Môn Toán Lớp 5: Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,4 m chiều rộng 10 dm chiều cao 0,8 m Tính diện tích để làm bể cá biết bể không có nắp trong bể đang chứa 24 lít nước Hỏi cần phải đổ thêm bao nhiêu lít nước nữa để có 85% thể tích của bể có chứa nướcViết một bình luận